Co se děje v Hamburku?

HamburkHamburk je pro nás spíše symbolem obchodu a námořní dopravy. Ale jako nejbohatší a druhé největší město Německa věnuje velkou pozornost umění a kultuře a při jeho návštěvě můžeme navštívit ojedinělé muzejní sbírky a shlédnout velmi kvalitně koncipované výstavy. A pak taková návštěva může být i řešením častých dešťových přeháněk a protivných vichrů …

Nejvýznamnějším místem koncentrace výtvarného umění je Kunsthalle, která disponuje jednou z nejdůležitějších veřejných sbírek v Německu. Je to jedna z mála institucí, která představuje výtvarné umění v běhu sedmi století, tedy od středověku až po současnost, na 700 děl ve stálých sbírkách. Důraz je kladen na severoněmeckou středověkou malbu, holandské malířství 17. století, německé malířství 19. století a pak na klasickou modernu s pracemi Maxe Beckmanna, Wilhelma Lehmbrucka, Ernsa Ludwiga Kirchnera, Edvarda Muncha a Paul Klee. A samozřejmě má Kunsthalle i důležitý hlas v současném umění. Do sbírek patří i více než 120 tisíc kreseb a grafických listů a to představuje nejvýznamnější sbírku v Německu.

Kromě stálých sbírek nabízí Kunsthalle výstavy, které přitahují mezinárodní pozornost a přivádějí tisíce návštěvníků. Bohužel v současné době probíhá rozsáhlá modernizace a všechny sbírky nejsou přístupné. V každém případě ale stojí za návštěvu výstava Verzauberte Zeit, děl Cézanna, van Gogha, Bonnarda a Manguina. Jedná se sbírku švýcarského páru Arthura a Hedy Hahnloser-Buhlerových, kteří ve Ville Flora ve Winterthuru shromáždili imposantní kolekci postimpresionistického umění. Výstava potrvá do 16. srpna 2015.

Tím ale nabídka výstav v Hamburku nekončí. Možná vás spíše osloví Bucerius Kunst Forum, jenž sídlí přímo u hamburské radnice. Tato instituce pořádá každoročně čtyři výstavy, při jejichž výběru klade důraz nejen na vysokou kvalitu, ale snaží se rovněž o představení umění v nových souvislostech. Aktuálně je zde výstava španělského malíře Joana Miróa Malerie als Poesie (Malba jako poezie). Umělec svými barvami nereprodukoval realitu, ale vytvářel nový emotivní svět. V Paříži se setkával s mnoha literáty a jejich poezie ovlivnila mnoho jeho obrazů a především ho vzrušovalo dílo Paula Eluarda či André Bretona. Výstava trvá do 25. května 2015.

Tags are not defined for this post

Comments closed

No comments. Leave first!