Kreslení pravou mozkovou hemisférou – užitečný kurz nebo zastaralý mýtus?

 

kreslení pravou hemisférouMnoho výtvarných škol nabízí svým studentům kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou. Navíc na podporu této teorie o fungování lidského mozku vychází celá řada více či méně erudovaných publikací. Velký zájem o tytu kurzy u veřejnosti posiluje i fakt, že studenti rádi podlehnou pocitu, že existuje nějaký snadný návod na to, jak se stát uznávaným výtvarníkem. Poslední výzkumy však ukazují, že je vše trochu jinak.

Teorie o rozdělení mozku na pravou a levou hemisféru a s tím spojený rozvoj vrozených vloh člověka jsou téměř 20 let staré. Současné vědecké objevy docházejí k poznání, že jakákoli kreativní činnosti přináší změny v mozku jako celku, přesněji mění spojení mezi neurony. A obráceně, způsob kreativní práce má vliv na její výsledek. Znamená to tedy, že jakmile začneme kreslit pod profesionálním vedením, povede to jednoznačně ke zlepšení našich schopností, i když se nebude jednat o speciální kurz, který by eventuelně podporoval pravostrannou funkci mozku. Jak ale vyplývá z této teorie, může lektor sehrát významnou úlohu při rozvoji jednotlivých partií mozku a tím pozitivním způsobem podpořit tvořivost svých studentů.

Každý umělec, který se ve svém oboru dočkal uznání, potvrdí, že jeho cesta byla plná hledání, omylů, práce a často byla provázená neúspěchem. Tuto cestu není možné ničím urychlit, ale pokud člověk postupuje krok za krokem ke svému cíli, dochází k uspokojení z vlastní tvorby, která je pak originální a osobitá. A jistě dříve či později nalezne nadšené obdivovatele. A konečně, každý začínající výtvarník by si měl uvědomit, že zvládnutím řemesla se stává jen zručným kreslířem či malířem, ale umělcem se stane až tehdy, když bude jeho tvorba skutečným odrazem jeho vnitřního světa. Pak se jeho dílo stane prostředníkem mezi jeho vizemi a divákem hledajícím umělecký zážitek.

Tags are not defined for this post

Comments closed

No comments. Leave first!