Příprava na talentovky 2024 – 2025

Díky kritikům se malíři dozvídají, co chtěli svým dílem vyjádřit. Pablo Picasso

KDE: ateliér Revoluční 6/1963

KDY: začínáme v pondělí 9. 9. 2024- vyberte si den, který vám bude vyhovovat, hlásit se můžete již nyní

            PONDĚLÍ  15:30 - 17:30

             ÚTERÝ       15:30 - 17:30

             STŘEDA    15:30 - 17:30

             ČTVRTEK  15:30 - 17:30

CENA: 6 300/ 14 lekcí, samostatná 1 lekce 500 Kč, v ceně jsou základní kresebné pomůcky (papíry, uhly, rudky, tuše, tužky, pastel, školní tempery)

PROGRAM: Po přihlášení do kurzu zasíláme mailem vypracovaný program na 14 lekcí, které na sebe navazují. Děti dostávají domácí úkoly zaměřené na téma, které jsme v lekci probírali, abychom se mohli plynule posouvat krok za krokem. V kurzu zohledňujeme požadavky konkrétních škol.

K přípravě doporučujeme také webinář Stručné dějiny umění, který pomůže připravit na osobní pohovor u zkoušek.

LEKTOR: Veronika Kostová, Markéta Laštuvková, Roman Kriegel

Přihlašte se na tento kurz

 

  Jméno a příjmení *

  E-mail *

  Telefon *

  Máte dárkový poukaz?

  Poznámka

  Souhlasím s tím, aby Ateliér 45 uchovával a zpracovával mé následující osobní údaje:

  e-mailovou adresu (zejména za účelem zasílání veškerých sdělení týkajících se Ateliéru 45, především faktur, podrobnějších informací o kurzu, na který je účastník přihlášen, dalších informací o kurzech, které účastník sám požaduje apod. Nejedná se o zasílání reklamních sdělení).

  e-mailovou adresu (zejména za účelem zasílání informací o novinkách, pozvánek na akce, apod. ovšem ne častěji než dvakrát měsíčně).

  telefonní číslo (zejména za účelem okamžité komunikace v případě mimořádné situace, např. zrušení kurzu krátce před jeho zahájením; upozornění sms na zaslání důležitých dokumentů, např. faktury na e-mailovou adresu; jedná-li se o telefonní číslo rodičů / zákonných zástupců dětí navštěvující naše kurzu z důvodů okamžitého řešení nenadálých situací během výuky, které vyžadují přítomnost či informaci rodiče či zákonného zástupce).

  Odesláním formuláře souhlasíte s uchováváním a zpracováváním osobních údajů a Všeobecnými obchodními podmínkami školy Umělecké studio Ateliér 45, s.r.o.

  * = povinná pole. Pro odeslání formuláře je nutné zaškrtnout všechny souhlasy s uchováváním a zpracováváním osobních údajů.

  S talentovými zkouškami se můžete setkat při přijímacím řízením na střední odborné školy s různým stupněm výtvarného zaměření a rovněž na vysoké školy výtvarného umění, pedagogiky a architektury. Včasná příprava odpovídající požadavkům konkrétní školy je prvním a nezbytným předpokladem k úspěšnému přijetí. Neodkládejte ji tedy dlouho!

  Kurz přípravy na talentové zkoušky je metodicky postaven tak, aby vyhověl nárokům přijímacího řízení. Jsme seznámeni s požadavky většiny uměleckých středních a vysokých škol, které v lekcích zohledňujeme. Součástí výuky je rovněž konzultace domácích prací a příprava portfolia ke zkouškám.

  S ČÍM SE SEZNÁMÍTE:

  • Seznámení se škálou kresebných a malířských prostředků
  • Kompozice a perspektiva, vyjádření objemu, prostorové umístění
  • Kontrast světla a stínu
  • Správné pozorování předmětu a přenesení prostoru na papír
  • Kresebná a malířská citlivost, schopnost vystihnout materiál
  • Zátiší všemi výtvarnými prostředky (tužkou pro talentovky, barvou pro portfolio domácích prací)
  • Barevné kompozice
  • Piktogram
  • Individuálně podle potřeby

  DESATERO PRO ZVLÁDNUTÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY:

  1. Je třeba začít co nejdříve. Talentová zkouška má svá pravidla a témata, která jsou jiná než běžné kreslení pro radost. Přestože máte nakresleno mnoho obrázku, může se ukázat, že je nelze použít do portfolia domácích prací.
  2. Je třeba kreslit co nejvíce. Tedy nejen během kurzů, ale i doma, nejlépe každý den. A kreslit a malovat to, co je předmětem talentové zkoušky.
  3. Je třeba dát malbu a kresbu na první místo. Možná nastal čas vážného rozhodnutí a ostatní koníčky musí jít alespoň na čas stranou. Kreslení se z koníčku stane školní povinností.
  4. Je třeba stále kreslit tužkou. Zvládnutí kresby tužkou je alfou a omegou talentové zkoušky.
  5. A naopak je třeba zkoušet nové techniky, aby portfolio domácích prací bylo originální a lišilo se od ostatních.
  6. Je třeba se vzdělávat ve výtvarném umění. A nejen to, je nutné chodit na výstavy, do galerií, vědět, co se děje v kulturním světe okolo nás.
  7. Je třeba získat co nejvíce informací o oboru střední nebo vysoké školy, na který podáváte přihlášku. A současně kromě základní kresby a malby trénovat i doplňující úkoly specifické pro zvolenou školu (může to být modelování, koláže, lepení a skládání z papíru, práce s písmem, fotografování ...).
  8. Je třeba si vyhradit dostatek času na adjustaci, tedy nejčastěji paspartování, domácích prací. Nejenže správná adjustace podpoří vaši kresbu a malbu, ale současně ukážete, že si vážíte vlastní práce.
  9. Je třeba důkladně přemýšlet nad záludnostmi pohovoru tak, abyste přirozeně a se sebedůvěrou představili sami sebe, svůj zájem o výtvarné umění a o zvolenou školu.
  10. A konečně je třeba si odpovědět na zásadní otázku. Je výtvarná škola to, co si skutečně přeju? Jsem ochoten/ochotna obětovat volný čas, abych ve velké konkurenci uspěl/a?

  KDYŽ NEMŮŽETE PŘIJÍT: Pokud nemůžete na lekci přijít, je potřeba se nejpozději den předem omluvit a lekce vám nepropadne. Můžete si ji nahradit v jiném kurzu přípravy na talentovky po dobu trvání kurzu.

  CO S SEBOU: Po celou dobu kurzu vám bude k dispozici základní kresebné náčiní: malířský stojan, kreslící deska, papír, tužky, uhly, rudky, tempery, fixativy, gumy. Ostatní pomůcky si můžete po domluvě s lektorem přinést vlastní, případně za poplatek zapůjčit v ateliéru.

  JAK SE NA KURZ PŘIHLÁSIT:

  1. PŘIHLÁŠKA ONLINE
  2. E-mailem na adrese kreslime@atelier45.cz
  3. Pro dotazy jsme k dispozici na tel: 603 812 536, 733 779 050

  ZPŮSOB PLATBY:

  1. Převodem na účet 45454591/5500, variabilní symbol – číslo faktury, nebo do zprávy uveďte jméno účastníka.
  2. Hotově nebo platební kartou  v našem ateliéru Revoluční 6/1963
  3. Benefitními poukázkami (viz Obchodní podmínky).
  • facebook
  • Instagram_App_Large_May2016_200
  • youtube
  • blog
  • Rozhovory