Světla Pánková

Světly si velmi vážím jako člověka i jako psychologa.  Je otevřená, naslouchá, dokáže citlivě odhadnout situaci a nazývá věci pravými jmény. Světla je autorita, se kterou se dokážete uvolnit a přenést se do světa vlastní fantazie. Díky ní dokážete otevřít své vlastní „třetí oko“.

Markéta


Světlo Světa jsem spatřila poprvé v lednu roku 1966. Již od dětství jsem „hltala“ knihy bájí, mýtů a pohádek a díky této zálibě mohu i dnes, při své práci psycholožky, sáhnout do zcela jiných zákoutí naší duše. Při studiu psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií jsem mimo jiné absolvovala pětiletý Daseinsanalytický sebezkušenostní výcvik a čtyřletý psychologický Daseinsanalytický výklad snů. Několik let také vedu kurzy archetypální symboliky Symbolon.

Náš vnitřní svět je plný obrazů, symbolů, snů a fantazie. Stačí jen naučit se naslouchat a nebát se přitom i aktivně do tohoto obrazu duše vstoupit a porozumět mu.

Světla