Online kurz – Kolorovaná perokresba

délka: 48 minut

cena: 290 Kč

lektor: Markéta Laštuvková

TRAILER

KOUPIT

Online kurz kolorované perokresby vás seznámí se základy kresby perkem i se základy malby akvarelem. Kolorovaná perokresba je krásná výtvarná technika, která nabízí mnoho variant. Kurz je určen začátečníkům i pokročilým, je dělen do několika kapitol, které si můžete zastavovat a pracovat současně s lektorem. Začneme představením materiálů, které budeme potřebovat, pak následuje slepokresba na uvolnění ruky. Další část je už věnovaná samotné perokresbě. Nakreslíme si celkem tři kresby, jednu v lince, druhou šrafovanou a třetí kombinovanou v lince se šrafurou. Všechny tři kresby budeme poté kolorovat, každou trochu jinak. V kurzu nepracujeme podle fotografií, vždy kreslíme podle reálu. Pro seznámení s touto technikou jsou ideální přírodniny. Já jsem vybrala dvě květiny s jemnou barevností, které se krásně doplňují.

S čím se seznámíte:

  • materiály
  • slepokresba
  • perokresba v lince
  • perokresba šrafovaná
  • kolorování - stínování barvou
  • kolorování v ploše
  • kolorování volné
  • ukázka prací našich studentů
  • práce podle reálu