Kurzy pro dospělé

Malování je poezie, která se vidí ale necítí, poezie je malířství, které se cítí, ale nevidí. Leonardo da Vinci

Výtvarné kurzy jsou rozsáhlým souborem uměleckých technik s různou mírou osvojení, od prvních tahů kresby tužkou na papír, přes kreslení uhlem či pastelem, až po složité technologické postupy při olejomalbě. Naše kurzy se konají nejen večer, ale i v dopoledních hodinách, a jsou určeny těm, kteří to myslí se svým uměleckým rozvojem vážně a hodlají se této činnosti věnovat dlouhodobě. Za to jsou odměněni hlubokým poznáním těchto výtvarných technik a téměř neomezenými možnostmi pro vlastní kreativitu. Všichni naši lektoři jsou činnými umělci, kteří mohou studentům předat nepřeberné množství odborných znalostí a tipů pro osobitou tvorbu.

Přijďte třeba jen na jednu lekci, prohlédnout si náš ateliér a seznámit se s našimi lektory. Vaše návštěva nás velmi potěší.