Kurzy kreslení a malování

Naše výtvarná škola v Praze pořádá kurzy kreslení, malování a dalších technik, které se opakují pravidelně během celého roku.

Těžiště týdne spočívá v celoročních kurzech kresby a malby, které se konají nejen ve večerních hodinách, ale i během dopoledne. K těmto pravidelným lekcím jsou připojeny uzavřené cykly kurzů, které mají pevnou strukturu a jsou určeny těm, kteří si ve své kreativní činnosti vytyčili cíl, kterého by rádi dosáhli. Rovněž je tento typ kurzů otevírán v případě, že pro zvládnutí výtvarné techniky je třeba specifický technologický postup.

Odpoledne jsou otevřeny výtvarné dílny pro mladší i starší děti do 14 let. Tyto výtvarné kurzy jsou koncipovány na celý školní rok. Pro mladší děti jsou zaměřeny tematicky a v každém měsíci se střídají různé techniky od kresby a malování až k vytváření trojrozměrných objektů. Starší děti mají plán lekcí vystavěn tak, aby se seznámily s většinou výtvarných technik a současně nenásilnou formou i s teoretickými informacemi a rovněž získaly základní znalosti o výtvarném umění.


Nabídka kurzů

Pro dospělé


Pro děti


Víkendové kurzy